Deloitte On the Spot

Forensic Due Diligence – mitä se tarkoittaa?

Episode Summary

Suuret muutokset sisältävät usein erilaisia yritysjärjestelyjä. Tällöin tarvitaan kohdeyritysten tarkastusprosessi, joka voidaan tehdä erilaisilla painotuksilla. Forensic Due Diligence auttaa yrityskaupan osapuolia havaitsemaan ja selvittämään niitä riskejä, joita due diligence -prosesseissa ei tavallisesti havaita.

Episode Notes

Deloitten On the Spot -podcastin kuudennessatoista jaksossa aiheena on ennakkoselvitykset yritysjärjestelyissä ja erityisesti Forensic Due Diligence -prosessi. Podcastissamme Deloitten Forensic-liiketoiminnasta vastaava Leea Uusi-Hautamaa ja Rami Saarela keskustelevat, miten yrityskaupan kohteen toimintaa kannattaa tarkastella kokonaisvaltaisesti ja miten se on mahdollista kohdentaa pintaa syvemmälle esimerkiksi yksittäiseen, liiketoiminnan kannalta keskeiseen prosessiin.

Forensic Due Diligence tehdään usein osana yritysjärjestelyjä. Yritykset haluavat saada käsiinsä tietoa ostokohteesta niin paljon kuin mahdollista.

Riskipaikkoja löytyy yleensä aina. Vaikka nämä harvoin pysäyttävät kauppaa kokonaan, ovat tiedot ostokohteesta arvokkaita ja kehityspaikkoja löytyy tyypillisesti useita.

Forensic Due Diligence tarjoaa objektiivisen läpikäynnin kohdeyhtiön tietyistä toimintatavoista, oleellisten ohjeistuksien ja prosessien kypsyystasosta sekä taloudellisesta datasta. Mitä prosessi käytännössä sisältää ja miten asiakkaat hyödyntävät tietoa? Entä miten ESG-maailma solahtaa tähän?