Deloitte On the Spot

Rebound – resilientin organisaation jäljillä | Vieraana Kaisa Hietala

Episode Summary

Yritysten toiminnan merkitystä asiakkaille, työntekijöille ja yhteiskunnalle on testattu kovasti viimeisten vuosien aikana. Koronapandemia, ympäristökysymykset, suhtautuminen Venäjän markkinoihin ja ihmisoikeudet ovat herättäneet monenlaisia kysymyksiä useimmille yrityksille myös tältä kannalta.

Episode Notes

Rebound – resilientin organisaation jäljillä -podcastin kolmannessa jaksossa Deloitten toimitusjohtaja Lari Hintsanen ja Nesteen Renewables-liiketoiminnan pitkäaikainen johtaja, nykyinen hallitusammattilainen ja muutosvaikuttaja Kaisa Hietala keskustelevat yritysten pidemmän aikavälin strategisesta muutoksesta ja siitä, miten yrityksen olemassaolon tarkoitus voi ohjata tätä matkaa.  

Kaisan sanoin, tämän päivän epävarmuudessa navigoiminen vaatii elinkeinoelämältä johtajuutta enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Eikä tätä johtajuutta välttämättä mitata markkinaosuuksissa vaan kyvyssä luoda yrityskulttuuri, joka saa voimaa muutoksesta. 

Muutosmatka on ennen kaikkea tulevaisuuden hahmottamista ja organisaation kykyä vastata tähän uudistumalla. Kun muutoksen epävarmuustekijät ovat korkeita, organisaatiolla täytyy olla kyvykkyyttä tehdä korjaavia suunnitelmia matkan aikana. Tämä vaatii äärimmäistä joustavuutta ja määrätietoisuutta. Lisäksi tarvitaan tarkoitus – joka ideaalisti toimii pohjantähtenä tällä matkalla. Tämä kaikki tulee viestiä selkeästi, jotta tulevaisuuden visio ja merkitys saadaan näkyväksi koko organisaatiolle, asiakkaille sekä yhteiskunnalle.  

Kestävä kehitys on liiketoiminnassa kulkusuunta, joka aiheuttaa monelle epävarmuutta ja hallinnan tunteen puutetta. Meneillään on valtava susformaatio (sustainability + transformaatio) eli muutos, joka tapahtuu ekosysteemissämme luonnon rajojen tullessa vastaan. Miten perinteiset toimialat voivat pysyä mukana tässä muutoksen rytinässä ja toimia myös tulevaisuuden tekijöinä? Entä mitä tämä vaatii yritysten johdolta?