Deloitte On the Spot

Rebound – resilientin organisaation jäljillä | Vieraana Kim Ignatius

Episode Summary

Organisaatioiden hallitusten työ on monimuotoistunut. Miten hallitustyöskentelyä voi kehittää? Ja mitä hallitus voi tehdä tukeakseen ja varmistaakseen organisaatiota selviytymään muuttuvassa toimintaympäristössä?

Episode Notes

Rebound – resilientin organisaation jäljillä -podcastin neljännessä jaksossa aiheena on hallituksen rooli organisaatioiden muutostilanteissa. Podcastissamme Deloitten toimitusjohtaja Lari Hintsanen ja ex-talousjohtaja, nykyinen hallitusammattilainen ja Directors’ Insitute Finlandin puheenjohtaja, Kim Ignatius keskustelevat siitä, miten yrityksen hallitus voi omalla toiminnallaan tukea ja varmistaa, että yrityksellä on riskienhallinnan lisäksi kykyä uudistua kuhunkin tilanteeseen vaatimalla tavalla.

Hallitustyö on muuttunut aiempaa nopeasyklisemmäksi ja tilanteet elävät koko ajan. Myös kriisit tuovat uusia piirteitä hallitustyöskentelyyn. Jatkuva kommunikaatio hallitusten jäsenten välillä on lisääntynyt muutosvauhdin kasvaessa erityisesti organisaatioissa, joissa muutokset tapahtuvat yleensäkin nopeasti.

Viime ajat muistuttavat meitä siitä, että mitä tahansa voi tapahtua. Hallituksen ja sen jäsenten tulee olla valmiita siihen, että tilanteet voivat muuttua nopeastikin.

Mitä hallitustyöskentelyssä pitäisi painottaa? Ainakin hallituksen tulee pyrkiä varmistamaan, että organisaatiolla on oikeat resurssit ja prosessit paikallaan, ja että asiat hoidetaan oikein. Lisäksi hallituksella on mahdollisuus suunnata ja ohjata keskustelua sinne, minne johto ei välttämättä sitä veisi.  

Auttaako diversiteetin kasvattaminen auttaa tekemään parempia päätöksiä? Entä millainen on polku kohti hallitusammattilaisuutta?