Deloitte On the Spot

Rebound – resilientin organisaation jäljillä | Vieraana Alf Rehn

Episode Summary

Mitä luovuus ja innovaatio oikein ovat? Entä miten ne liittyvät organisaatioiden kykyyn muuttua?

Episode Notes

Rebound – resilientin organisaation jäljillä -podcastin viidennessä jaksossa aiheena on luovuus. Podcastissamme Deloitten toimitusjohtaja Lari Hintsanen ja innovaation, designin ja johtamisen professori, kirjailija, puhuja ja yritysten neuvonantaja Alf Rehn keskustelevat siitä, miten luovuutta ja innovaatiota voidaan vahvistaa yksilötasolla ja mitä organisaatio voi tehdä, että sen ihmisillä säilyy kyky olla luova muutoksen ja epävarmuuden keskellä.

Onko luovuuden säilyttämiseen ja vahvistamiseen olemassa jotain prosessia? Ainakin luovuudelle tarvitaan aikaa. Ihmiset tarvitsevat työpäivän aikana taukoja ja tyhjää tilaa ajatuksille – tämä luo ja vahvistaa resilienssiä. 

Parhaimmat organisaatiot ovat myös sellaisia, joissa ihmiset ymmärtävät, ettei tietty rooli määritä heitä. Kaikilla työntekijöillä on oikeus ja lupa kokeilla erilaisia asioita. Yritysten täytyy luoda organisaation sisälle ympäristö, jossa ihmisillä on vapaus toimia. Johdon tehtävänä on pitää huoli siitä, että ympäristö on psykologisesti turvallinen ja yksilöt uskaltavat tuoda ideoitaan julki.

Työelämässä resilienssi näkyy parhaimmillaan siinä, että ihminen samanaikaisesti pysyy kiinni siinä mitä osaa, mutta samalla tuo mukanaan jotain uutta ja muuttuvaa.

Entä miten innovaation ja johtamisen professori itse johtaa itseään ja pitää huolta omasta luovuudestaan? Ja miten armo liittyy tähän?