Deloitte On the Spot

Rebound – resilientin organisaation jäljillä | jakso yksi

Episode Summary

Organisaation DNA:ssa, kulttuurissa ja tavassa toimia pitää heijastua kyky ennustaa tulevaa ja reagoida muutokseen. Tämän tulee tapahtua nimenomaan niin, ettei muutoksen ja epävarmuuden aikana pelkästään pyritä turvaamaan olemassa olevaa, vaan myös haetaan ja opitaan löytämään ja luomaan uutta liiketoimintaa.

Episode Notes

Rebound – resilientin organisaation jäljillä -podcastin ensimmäisessä jaksossa aiheena on muutoskykyinen organisaatio. Podcastissamme Deloitten toimitusjohtaja Lari Hintsanen ja F-Securen ja WithSecuren perustaja, Nokian hallituksen entinen puheenjohtaja ja enkelisijoittaja Risto Siilasmaa keskustelevat, miltä resilientti organisaatio näyttää, mitä tällainen toimintatapa edellyttää ja miten tällaista kulttuuria rakentaa systemaattisesti? 

Markkinoiden muutokset ja ympäristön epävarmuus ovat tällä hetkellä poikkeuksellisen suuria. Tilannekuvan muodostaminen ei ole yksinkertaista. Yksi keino hahmottaa tulevaisuutta on skenaariotyöskentely, joka voi helpottaa yllättäviin tilanteisiin reagoimista. Mitkä vaiheet skenaarioprosessissa ovat tärkeitä? Varmaa on ainakin se, että skenaariotyöskentely on hyödytöntä, jos se ei johda toimintaan. 

Resilientin organisaation rakentamisessa vanhakantainen johtajuusajattelu ei toimi. Johtajan pitää miettiä, mitä voi tehdä toimintaympäristön kehittämiseksi, jotta ihmiset voivat olla omassa työssään menestyksellisiä. Itse muutostilanteessa on tärkeää pohtia, miten toimintaympäristö saadaan sellaiseksi, että muutos ylipäänsä on mahdollista ja se voi toteutua mahdollisimman hyvin. 

Kun organisaation suunta on valittu, miten voidaan arvioida onnistumista? Haittaako, jos huomaakin olleensa väärässä?